Aktualizácia – Finálové kolo SLv60 2020 – Podrazdka šesťdesiatka

Aktualizácia 2. 10. 2020 21,00 hod

Podradzka šesťdesiatka finálové kolo SLv60 sa uskutoční v nedeľu 4. 10. 2020 v areáli ZŠ Školská v Spišskom Podhradí podľa pôvodného časového rozpisu. Tréningové pokusy začínajú o 11,00 hod. Zahájenie súťaže o 12,00 hod. Vyhlásenie výsledkov súťaže a celkové vyhlásenie výsledkov SLv60 2020 do pol hodiny po ukončení súťažných pokusov. Pre súťaž platia opatrenia pred Covid 19 ÚVZ schválené a platné od 1. 10. 2020. Do areálu budú vpustené len súťažiace deti, rozhodcovia delegovaný z radov vedúcich družstiev a sčítacia komisia. Všetci účastníci, sa budú v športovom areáli pohybovať s prekrytými dýchacími cestami, dodržiavať bezpečný odstup a pravidelne si dezinfikovať ruky. V areáli je zakázané konzumovať potraviny. Pri súčasnom počte prihlásených detí to určite zvládneme.

Na Vašu účasť sa teší DHZ Spišské Podhradie.

Dobrá správa. Finálové kolo SLv60 Podradzka šesťdesiatka v Spišskom Podhradí sa uskutoční,. Ale…. Keďže sme viazaný opatreniami, ktoré vstúpili do platnosti dnes ráno a obmedzujú účasť na športových podujatiach na 50 osôb bude potrebné improvizovať. Možnosti sú dve. Prvá možnosť. Súťaže sa zúčastnia iba deti, ktoré už majú odbehnuté aspoň dve kolá SLv60. Pri nich je šanca, že si zapíšu body aj za tretie kolo a budú v celkovom hodnotení. Pri tejto možnosti by sme sa mali vojsť do kvóty 50 osôb. Druhá možnosť je, že súťaže sa zúčastnia všetci záujemci, ale súťaž rozdelíme na dve časti. Rozdelíme to podľa kategórií, aby sme splnili limit súťažiacich. Cez prestávku prebehne v areáli dôkladná dezinfekcia. Pre rozhodnutie, ktorú možnosť zvolíme je dôležité zistiť počet záujemcov o súťaž. Preto je potrebné najneskôr do piatku 2.10.2020 do 18,00 nahlásiť súťažiacich. Súťaž päťčlenných družstiev sa neuskutoční, budú len šesťdesiatky. Určite sa bude meniť časový harmonogram súťaže. Ďalšie informácie budú doplnené po nahlásení súťažiacich.

 

Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Podhradie a Mesto Spišské Podhradie, Vás pozývajú 4. 10. 2020 do areálu ZŠ Školská Spišské Podhradie, na záverečné 4. kolo Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky s názvom Podradzka šesťdesiatka a súťaž päťčlenných družstiev O pohár primátora mesta Spišské Podhradie.  

Harmonogram súťažného dňa:

Súťaž päťčlenných družstiev: Otvorenie súťaže o 9,00 hod. Vyhlásenie výsledkov najneskôr 30 minút po ukončení súťažných pokusov.

Podradzka šesťdesiatka: Od 11,00 hod. – tréningy, 12,00  hod – zahájenie súťaže, vyhlásenie výsledkov a celkových výsledkov SLv60 do 30 minút po ukončení súťažných pokusov.

Na súťaži sa bude od účastníkov vyžadovať dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienických opatrení pri predchádzaní nákaze Covid 19.

Propozície súťaže a potrebné tlačivá:

Prezenčná listina pre Covid 19

Propozície súťaže a súpiska 5 členných družstiev:

    propozície 5 členných družstiev

    súpiska 5 členných družstiev

Propozície súťaže Podrazdka šesťdesiatka: